1. Giới thiệu
  1. Chào mừng bạn đến với www.pawy.vn (sau đây gọi là “Website”). Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn trên Website theo các điều khoản và điều kiện tại văn bản này. Bằng cách truy cập, sử dụng Website, (các) sản phẩm và hoặc dịch vụ được cung cấp theo Website (sau đây gọi là “Sử Dụng”) được điều chỉnh bởi các điều kiện, điều khoản và thông báo dưới đây (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”). Việc Sử Dụng Website được coi như đồng nghĩa với việc đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng. Không Sử Dụng Website nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng. Vui lòng kiểm tra nội dung này thường xuyên để cập nhật những thay đổi trong Điều Khoản Sử Dụng. 
  2. Các Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết giữa Bạn và Pawy (sau đây gọi là “Chúng Tôi”). 
  3. Chúng Tôi có quyền thay đổi / chỉnh sửa nội dung Điều Khoản Sử Dụng này bất kỳ lúc nào. Quyền và cam kết của Bạn được hiểu là quyền và cam kết theo nội dung của phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng trên Website tại thời điểm bạn Sử Dụng. 
 2. Quyền sử dụng và Truy cập Website
  1. Bạn được quyền Sử Dụng Website vì mục đích cá nhân và không được phép tải / sửa đổi Website hoặc bất kì phần nào của Website khi không có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi. 
  2. Quyền Sử Dụng không bao gồm:
   1. Tải xuống, sửa đổi, bán lại, mô phỏng, sao chụp Website hoặc bất kì phần nào của Website.
   2. Sử dụng / bán lại Website hoặc nội dung bất kỳ phần nào của Website cho mục đích thương mại.
   3. Sưu tập, sử dụng hoặc sao chép bất kỳ sản phẩm / danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả.
   4. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Website hoặc bất kỳ phần nào của Website vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Pawy.
  3. Chúng Tôi cấp cho Bạn quyền giới hạn để truy cập và sử dụng Website này vì mục đích cá nhân và không được tải xuống hoặc sửa đổi Website, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Chúng Tôi. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại Website hoặc nội dung Website; việc sưu tập, sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả hoặc giá cả; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của Website hoặc nội dung Website; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác Website hoặc bất kỳ phần nào của Website vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Công Ty. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Pawy.
 3. Kết nối và Nội Dung của Bên Thứ Ba
  1. Bạn không được phép kết nối, làm giả hoặc làm nhái bất cứ phần nào của Website mà không được sự chấp thuận của Pawy.
  2. Website có thể bao gồm các đường dẫn đến hoặc thể hiện nội dung của bên thứ ba (“Nội Dung Của Bên Thứ Ba”), bao gồm đường dẫn tới các website được vận hành bởi các tổ chức, cá nhân khác (“Website Của Bên Thứ Ba”). Nội Dung Của Bên Thứ Ba và Website Của Bên Thứ Ba không thuộc sự kiểm soát của Công Ty. Công Ty không xác nhận, phê duyệt, đưa ra bất cứ cam kết, hoặc khẳng định nào liên quan đến Nội Dung Của Bên Thứ Ba, Website Của Bên Thứ Ba, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có liên quan đến Website Của Bên Thứ Ba, có liên quan đến chủ sở hữu, người vận hành Website Của Bên Thứ Ba, hoặc hành vi của họ. Nếu Bạn sử dụng, dựa vào Nội Dung Của Bên Thứ Ba hoặc Website Của Bên Thứ Ba, bạn thực hiện việc này với rủi ro của chính Bạn
 4. Nhãn Hiệu, Nhãn Dịch Vụ, và Quyền Tác Giả
  1. Pawy sở hữu tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tên miền có trong Website hoặc có quyền sử dụng hợp lệ từ bên cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba. Việc sửa đổi, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bản quyền của bất kỳ nhãn hiệu nào trên Website cho bất cứ mục đích nào đều không được phép.
  2. Pawy sở hữu quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu, thông tin trên Website hoặc có quyền hợp pháp từ đơn vị cấp phép, nhà cung cấp và bên thứ ba để sử dụng tài liệu, thông tin trên Website. Các tài liệu, thông tin tại Website này không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào cho dù là toàn bộ hoặc từng phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Pawy, ngoài việc sử dụng cho cá nhân bạn hoặc việc sử dụng không mang tính thương mại.
 5. Sản phẩm của chúng tôi
  1. Pawy cố gắng để thông tin mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Pawy không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác trên Website này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, được cập nhật hoặc không có lỗi. Cân nặng, phép đo và các mô tả khác được cung cấp trên Website là những con số gần đúng và chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện. Pawy sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các đặc tính của sản phẩm, bao gồm các màu có sẵn. Tuy nhiên, màu sắc mà bạn thấy trên Website có thể khác với màu sắc thực tế, tùy thuộc vào thiết bị di động, hệ thống máy tính, màn hình và/hoặc các tính năng hiển thị khác của bạn.
 6. Điều Khoản Bán Hàng
  1. Bằng việc tạo đơn đặt hàng, Bạn đang đề nghị mua sản phẩm trên Website và theo điều kiện điều khoản của Website. Tất cả các đơn đặt hàng đều phụ thuộc vào tính sẵn sàng và xác nhận về giá của đơn hàng. Thời gian gửi hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào sự sẵn sàng của sản phẩm. Bất cứ xác nhận, cam kết nào về thời gian vận chuyển hàng hóa đều phụ thuộc vào việc chậm trễ phát sinh từ dịch vụ chuyển phát hoặc do sự kiện bất khả kháng và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những chậm trễ này.
  2. Để đặt hàng, trên Website, bạn cần phải trên 18 tuổi và là người mua hàng (không phải là người mua hàng để bán lại). Pawy có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào từ Bạn.
  3. Ngoại trừ đơn hàng số lượng lớn được thiết lập theo phương thức riêng, là một khách hàng, Bạn đồng ý không đặt hàng với tổng giá trị lớn hơn 50,000,000 đồng – Năm mươi triệu đồng (bao gồm VAT và các chi phí liên quan khác). Bên cạnh đó, tổng số lượng các sản phẩm Bạn đặt hàng không được vượt quá 99.
 7. Hợp Đồng
  1. Khi Bạn tạo đơn đặt hàng, Bạn sẽ nhận được một thông báo qua email về tiếp nhận đơn đặt hàng của Bạn. Email này chỉ nhằm xác nhận việc đã nhận được đơn hàng của Bạn và không tạo thành sự chấp thuận đơn đặt hàng của Bạn. Một hợp đồng giữa bạn và Pawy cho việc mua các sản phẩm (“Hợp Đồng”) sẽ không được tạo lập cho đến khi Bạn nhận được một email xác nhận rằng sản phẩm của Bạn đã được chuyển phát từ kho của chúng tôi hoặc đã sẵn sàng để nhận (“Xác Nhận Vận Chuyển”). Vui lòng lưu ý rằng Hợp Đồng chỉ bao gồm những sản phẩm được ghi nhận tại Xác Nhận Vận Chuyển. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ sản phẩm nào khác mà có thể là một phần trong đơn đặt hàng của Bạn cho đến khi việc vận chuyển những sản phẩm đó được xác nhận tại một Xác Nhận Vận Chuyển riêng.
 8. Giá và Tính Sẵn Sàng
  1. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, phần mô tả, và giá cả thể hiện trên Website đều chính khác, lỗi (bao gồm cả lỗi hệ thống) vẫn có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra lỗi trong giá hoặc khoản thanh toán cho bất cứ hàng hóa nào mà Bạn đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn ngay khi có thể và đề xuất cho bạn một phương án xác nhận lại đơn đặt hàng của Bạn với giá chính xác hoặc hủy đơn đặt hàng đó. Nếu đơn đặt hàng bị hủy và bạn đã thực hiện việc thanh toán cho hàng hóa, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán.
  2. Khi áp dụng, giá được ghi nhận trên Website đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Chi phí chuyển phát sẽ được tính theo mức được quy định tại Điều 21 dưới đây. Những chi phí bổ sung này sẽ được thể hiện và bao gồm cụ thể ở phần “Giá Tổng”.
  3. Việc Sử Dụng có thể bao gồm các lỗi do nhập thông tin, lỗi hoặc sự không chính xác khác và có thể không hoàn thiện, không được cập nhật. Vì vậy, chúng tôi có quyền sửa đổi bất cứ lỗi, sự không chính xác, hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ bạn dựa vào thông tin về việc Sử Dụng mà có thể chứa những lỗi, sự không chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn lỗi, sự không chính xác, hoặc thông tin hết hạn liên quan đến giá, việc vận chuyển, điều khoản thanh toán, hoặc chính sách hoàn trả.
 9. Thanh toán
  1. Tất cả các mức giá trên Website đều là giá theo Việt Nam Đồng. Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng của mình (i) khi nhận hàng hóa (bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng (COD)); hoặc (ii) thông qua hình thức thanh toán trực tuyến (bằng cách chuyển khoản).
  2. Nếu Bạn không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo phương thức thanh toán đã chọn hoặc việc thanh toán bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, Pawy sẽ hủy đơn đặt hàng và tạm ngừng giao hàng cho đến khi bạn đã thanh toán đầy đủ.
 10. Hóa Đơn
  1. Pawy sẽ phát hành và đưa biên lai vào gói hàng cùng với các mặt hàng đã mua.
 11. Mã Giảm Giá
  1. Tại bất kỳ thời điểm nào, các phiếu khuyến mại hoặc giảm giá có thể được cung cấp để sử dụng trên Website. Bằng cách sử dụng phiếu khuyến mại hoặc phiếu giảm giá, Bạn hiểu và đồng ý việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của các chương trình đó.
  2. Mã khuyến mại phải được nhập trong quá trình thanh toán thì mới có hiệu lực. Mức chiết khấu và ngưỡng chiết khấu đã bao gồm thuế, nhưng không bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà (nếu có). Việc áp dụng chương trình giảm giá không được thực hiện đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 12. Truyền thông và nội dung khác
  1. Khách Hàng truy cập có thể gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác cho Trung tâm Khách hàng của chúng tôi và/hoặc cho Website miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây tổn hại cho các bên thứ ba, phản cảm và không bao gồm hoặc chứa phần mềm vi-rút, vận động chính trị, lôi kéo thương mại, gửi thư theo chuỗi, gửi thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào.
  2. Khi Bạn gửi, tải, hoặc đăng lên hoặc thông qua Website ,tuân theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, dưới bất kỳ hình thức nào, thông tin, tài liệu, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, nhận xét, hoặc thông tin khác (“Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng”), những thông tin này sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền. Bạn tự động cấp cho Pawy quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn thời gian, không hủy ngang và được cấp phép đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, và hiển thị nội dung đó trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn cầu. Công Ty có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, truyền tải, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, phát triển, xóa và sản xuất và/hoặc tiếp thị theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại.
  3. Bạn cấp cho Pawy và các bên cấp phép phụ quyền sử dụng tên mà Bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn như vậy. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Bạn gửi; rằng nội dung đó là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà Bạn cung cấp không vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; rằng nội dung bạn cung cấp không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công bố thông tin, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên nào và nội dung đó sẽ và sẽ không có tính chất phỉ báng hoặc bôi nhọ; và rằng Bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho Pawy về mọi khiếu nại phát sinh từ nội dung mà Bạn cung cấp. Pawy có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào khác. Pawy không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ nội dung hoặc Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng nào được Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ thông qua Website cho dù có hay không phát sinh theo luật bản quyền, luật chống phỉ báng, luật về quyền riêng tư, luật chống sự tục tĩu hoặc các luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ hoặc tất cả Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận. Pawy sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc phản hồi bất kỳ Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng.
 13.  Giới hạn trách nhiệm
  1. Website này và tất cả thông tin liên quan trong đây được pawy cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Pawy hoặc đối tác, hoặc giám đốc, cán bộ, cổ đông, nhân viên và các đại lý của chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm được trình bày trên website. Bạn đồng ý rõ ràng rằng chỉ riêng bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng website này trong phạm vi cho phép theo luật áp dụng. Pawy từ chối tất cả các bảo đảm, cho dù là ghi nhận rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự tương thích cho mục đích cụ thể. Pawy không bảo đảm rằng website, các máy chủ hoặc e-mail được gửi từ công ty không có virus hoặc các thành phần có hại hoặc lỗi kỹ thuật khác. Pawy hoặc đối tác, hoặc giám đốc, cán bộ, cổ đông, nhân viên và các đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, các thiệt hại mang tính hệ quả hoặc bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào khác phát sinh từ (a) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website; (b) Bất kỳ quyết định, hành động hoặc không hành động nào của bất kỳ bên nào liên quan đến việc phụ thuộc vào nội dung của website; (c) Gián đoạn hoạt động kinh doanh; (d) chậm trễ/gián đoạn trong lúc truy cập website; (e) Không phân phối dữ liệu, phân phối sai, hủy hoại, phá hủy hoặc sửa đổi khác; (f) Tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do truy cập vào các liên kết của bên thứ ba trên website; (g) Vi-rút máy tính, sập hoặc lỗi hệthống liên quan đến việc sử dụng website; hoặc (h) Bất kỳ sự trì hoãn, không chính xác, lỗi hoặc bỏ sót trong nội dung trên website.

  2. Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất của bạn, nếu có, là từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm, phù hợp với bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đó, hoặc để yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền cho các sản phẩm đó theo Chính sách Đổi trả của chúng tôi.
  3. Bằng cách truy cập Website của chúng tôi, Bạn chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của Bạn có thể bị hư hỏng do bất kỳ vi rút nào được truyền qua Website này hoặc bởi bất kỳ Nội dung của bên thứ ba hoặc Website của bên thứ ba. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm, điều kiện và yêu cầu (dù rõ ràng hay ngụ ý) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với Website này đều bị loại trừ.
 14. Miễn trừ trách nhiệm
  1. Bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Pawy đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phí và phí tổn, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Pawy có thể phải chịu do Bạn vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thông tin do Bạn cung cấp hoặc các hành động mà Bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Bạn về khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng này nếu có phát sinh.
 15. Bảo vệ thông tin cá nhân
  1. Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của Bạn vào Website, để hiểu về các quy định của chúng tôi.
  2. Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng như được định nghĩa trong điều 12 đang và sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền.
 16. Bảo mật
  1. Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.
 17. Tạm Ngưng
  1. Công ty có quyền ngừng, gián đoạn hoặc thu hồi quyền truy cập của Bạn vào Website vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, để nâng cấp và bảo trì Website.
 18. Luật điều chỉnh, quyền tài phán Các Điều Khoản
  1. Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và không bị ảnh hưởng bởi các quy định về xung đột pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, Bạn và Pawy đồng ý tranh chấp đó được xử lý thông qua trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết bằng phương thức trọng tài theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc trọng tài của VIAC. Địa điểm giải quyết trọng tài sẽ là tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt. Các bên từ chối rõ ràng việc áp dụng quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.
 19. Sự kiện bất khả kháng
  1. Pawy sẽ không có trách nhiệm đối với Bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Pawy do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Pawy, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.
 20. Nghĩa vụ của Pawy (bên bán)
  1. Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng này, Pawy có nghĩa vụ giao hàng, chuyển hàng hóa cho Khách Hàng và nhận thanh toán.
 21. Nghĩa vụ của khách hàng
  1. Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, Bạn không được:
   1. Sử dụng Website cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào;
   2. Sử dụng Website để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác;
   3. Thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Pawy;
   4. Bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ Website để đạt được lợi nhuận;
   5. Thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên Website một cách gian lận;
   6. Can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của Website, hoặc của Pawy;
   7. Tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà:
    1. không phải là tác phẩm gốc của Bạn, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác;
    2. là, hoặc có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần;
    3. bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi Bạn được sự đồng ý của họ;
    4. Bạn biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý Bạn nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo;
    5. chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc
    6. chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác.
    7. Nếu Bạn tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  2. Pawy có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên Website và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua Website, Bạn cấp cho Pawy một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó.
  3. Pawy không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên Website bởi bất kỳ người nào khác ngoài Pawy. Pawy không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Pawy.
  4. Bạn đồng ý miễn trách cho Pawy và từng cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp và người cấp phép (gọi chung là “Đơn Vị Liên Kết”) của Pawy về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý và chi phí khác trên cơ sở một khoản bồi thường đầy đủ) phải gánh chịu hoặc gánh chịu bởi Pawy và hoặc Đơn Vị Liên Kết phát sinh (toàn bộ hoặc một phần) do vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào, hoặc bất kỳ hành vi mặc định hoặc sai trái nào khác liên quan đến chủ đề của Điều Khoản Sử Dụng này, trên phần của Bạn hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của Bạn.
 22. Điều khoản chung
  1. Bằng việc tiếp tục sử dụng Website, Bạn xác nhận đã đọc và hiểu các Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Pawy.
  2. Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của Bạn theo Chính sách Bảo mật tại Website. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên Website, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu Bạn không chắc chắn về các quyền của Bạn theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới
  3. Việc Pawy không có động thái đối với hành vi vi phạm của Bạn hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Pawy trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự.
  4. Nếu Bạn đang hành động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của Bạn), Bạn và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của Bạn như được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.
  5. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  6. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng cho Website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm Khách hàng thông qua trang phần liên hệ trên trợ giúp.